Χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) καλεί τους ενδιαφερόμενους
Keywords
Τυχαία Θέματα