Ανάκληση διαγωνισμού για 2.584 θέσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού

Ανακαλείται η προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με τη δέσμευση, ότι, εντός
Keywords
Τυχαία Θέματα