Αυξάνονται οι δανειολήπτες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους

Παρατηρείται αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τη συγκριτική χρήση.Η τάση αυτή που ήδη άρχισε να αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2008 είναι
Keywords
Τυχαία Θέματα