Σε εκδοση ομολογιακού δανείου έως και 24.000.000 ευρώ προχωρά η Trastor

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 29.06.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της από 27.07.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνηψε την 11.09.2018 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου» εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € […]

The post Σε εκδοση ομολογιακού δανείου έως και 24.000.000 ευρώ προχωρά η Trastor appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα