Ποινικό Μητρώο: Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση αντιγράφων γενικής και δικαστικής χρήσης

Ποιες ποινές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο και ποιες όχι Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων (διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου […]

The post Ποινικό Μητρώο: Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση αντιγράφων γενικής και δικαστικής χρήσης appeared first on mononews.

Keywords
Αναζητήσεις
πως περνω ποινικό μητρώο, που παιρνω αντιγραφο ποινικου μητρωου
Τυχαία Θέματα