Μοτοδυναμική: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για έκδοση ομολογιακών έως €5 εκατ.

18:35 5/6/2020 - Πηγή: Mononews

Τη διανομή μερίσματος και την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμικής που θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωση η εισηγμένη, η ΓΣ καλείται να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Keywords
Τυχαία Θέματα