Μικρή συμμετοχή στο πρόγραμμα των 100.000 θέσεων με μόλις 18.585 προσλήψεις

Μόλις 18.585 προσλήψεις έχουν γίνει μέσω του προγράμματος επιδότησης 100% των ασφαλιστικών εισφορών για την δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, που ξεκίνησε να τρέχει την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση του το «Mononews» έως τις 15 Ιανουαρίου, το ενδιαφέρον των εργοδοτών παραμένει χαμηλό λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και του «παγώματος» της αγοράς γι’ αυτό και δεν προχώρησαν σε προσλήψεις παρά το γεγονός ότι θα επιδοτούνταν για έξι μήνες για το σύνολο του μη μισθολογικού κόστους που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία

του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν υποβληθεί συνολικά 25.896 αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα εκ των οποίων οι 7.311 έχουν απορριφθεί. Από τις 18.585 εγκεκριμένες αιτήσεις η πρόσληψη έχει ολοκληρωθεί για τους 10.069 εργαζόμενους, ενώ οι 8.516 αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τους 18.585 εργαζόμενους, οι 3.083 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Υπενθυμίζεται ότι κάθε πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα ο μισθός 5.161 εργαζομένων κυμαίνεται από 600-650 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

– 589 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό έως 300 ευρώ
– 1.374 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 300-400 ευρώ
– 1.362 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 400-600 ευρώ
– 5.161 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 600-650 ευρώ
– 2.124 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 700-750 ευρώ
– 2.493 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 750-800 ευρώ
– 1.920 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 800-900 ευρώ
– 1.198 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 900-1.000 ευρώ
– 1.551 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 1.000-2.000 ευρώ
-197 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 2.000-3.000 ευρώ
– 42 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό 3.000- 4.000 ευρώ
– 43 εργαζόμενοι λαμβάνουν μισθό πάνω από 4.000 ευρώ.

Στην Περιφέρεια της Αττικής έχει κατατεθεί η πλειοψηφία των αιτήσεων που αφορά 10.184 εργαζόμενους, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 3.021 εργαζόμενους και στη συνέχεια η με 1.150 αιτήσεις πρόσληψης εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ έχουν γίνει

– 3.081 προσλήψεις στο λιανικό εμπόριο
– 2.240 στο χονδρικό εμπόριο
– 1.249 στην εκπαίδευση
– 1.096 στις νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
– 954 προσλήψεις στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
-826 προσλήψεις στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
– 796 προσλήψεις στη βιομηχανία τροφίμων.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει:

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή ενώ μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος.

Διαβάστε επίσης

Χωρίς αποτέλεσμα οι συζητήσεις επιστημονικών φορέων – υπουργείου Εργασίας για το επίδομα των 400 ευρώ

Εστίαση & Ενοίκια: Οι φόβοι για τα συμβόλαια, οι ρήτρες αύξησης και το «άβατο του Κολωνακίου»

Γερμανία: Η AstraZeneca θα παραδώσει 3 εκατ. δόσεις εντός Φεβρουαρίου

Keywords
Τυχαία Θέματα