Λιβανός εναντίον Λιβανού: Μία ενδοοικογενειακή δικαστική περιπέτεια

Αντιμέτωπες με αγωγή ύψους άνω των 30 εκατ. δολαρίων είναι τρεις εταιρείες που ελέγχονται από τον Πήτερ Λιβανό, με ενάγοντα τον Νικόλαο Λιβανό, δεύτερο εξάδελφο του εφοπλιστή.

Οι εταιρείες του Νικολάου Λιβανού Kyla Shipping και Vega Carriers έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της Freight Trading, της C Transport Panamax και της C Transport Maritime (CTM), οι οποίες ελέγχονται από τον Πήτερ Λιβανό. Ο Νικόλαος Λιβανός διεκδικεί αποζημίωση ύψους 31,4 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί

με την καθαρή ζημιά που υποστηρίζει ότι υπέστη μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Νοεμβρίου 2008 από παράγωγα ναύλων που καταγγέλλει ότι είχαν σταθμιστεί προς όφελος του ξαδέλφου του.

Η υπόθεση έρχεται πάνω από μια δεκαετία μετά την ναυτιλιακή κρίση του 2008 που άφησε πολλούς παίκτες των παραγώγων ναύλων εκτεθειμένους, προκαλώντας ένα κύμα δικαστικών προσφυγών.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο Νικόλαος Λιβανός άρχισε να διαπραγματεύεται στην αγορά των παραγώγων ναύλων μέσω της Vega Carriers περίπου τον Σεπτέμβριο του 2005,κατόπιν προτροπής από τον τότε υπάλληλο της CTM Luigi Cafiero. Καθώς δεν είχε λεπτομερή γνώση της συγκεκριμένης αγοράς, ο Νικόλαος Λιβανός ισχυρίζεται ότι επέτρεψε στον Cafiero για να εμπορεύεται παράγωγα ναύλων για λογαριασμό του.

«Κάνε για μένα αυτό που κάνεις για τον Πήτερ Λιβανό», του είπε, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου.

Από τις αρχές του 2007, οι συναλλαγές γίνονταν υπό την επωνυμία Kyla Shipping, αντί της Vega Carriers. Εκείνη την εποχή, ο Cafiero ήταν trader παραγώγων ναύλων που εργαζόταν στην CTM και ήταν γενικός διευθυντής της Freight Trading, όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το TradeWinds.

Ο αντισυμβαλλόμενος της Kyla Shipping για σχεδόν όλες τις συναλλαγές παραγώγων ναύλων ήταν η Trading Freight, εκτός από μία συμφωνία που είχε αντισυμβαλλόμενη την C Panamax Transport.

Οι δικηγόροι του Νικολάου Λιβανού ισχυρίζονται ότι αυτός και η Kyla Shipping πίστευαν «σε όλες τις σημαντικές περιόδους» ότι οι δύο αντισυμβαλλόμενοι «διαδραμάτιζαν μείζονα ρόλο» και ότι τα οικονομικά συμφέροντα των εξαδέλφων δεν θα έρχονταν εν τέλει σε σύγκρουση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, οι εταιρείες δεν πραγματοποιούσαν συναλλαγές για άλλους, αλλά «εκμεταλλεύονταν» τη διαφορά των ναύλων μεταξύ των παραγώγων τους με την Kyla Shipping προς όφελός τους.

Η Kyla Shipping και η Vega Carriers ισχυρίζονται ότι η CTM, μέσω των ενεργειών του Cafiero, υπέπεσε σε δόλια παραβίαση των καθηκόντων καταπιστευτικής διαχείρισης, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με όρους που ήταν ευνοϊκοί για τις Freight Trading και C Transport Panamax, χωρίς την έγκριση της Kyla. Οι Freight Trading και C Transport Panamax «βοήθησαν ανέντιμα» την CTM στις παραβιάσεις, σύμφωνα με τους δικηγόρους.

Ωστόσο, οι ίδιοι ισχυρίζονται επίσης ότι η σχέση μεταξύ Vega, Kyla και CTM χαρακτηρίστηκε από «ακραία ανεπισημότητα». «Κανένας που ενεργούσε για λογαριασμό της CTM δε ζήτησε από τη Vega να υπογράψει γραπτή εντολή ή σύμβαση, να τοποθετήσει χρήματα σε λογαριασμό, να καθορίσει όρια θέσης ή να θέσει σε ισχύ αρχές αποτροπής απώλειας», ισχυρίζονται.

Σήμερα, ο Cafiero εργάζεται στο Λονδίνο για τη ναυτιλιακή Crystal Maritime (UK). Σε επικοινωνία που είχε μαζί του το TradeWinds, ο Cafiero αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς.

Εκτός από τον Cafiero, ο Νικόλαος Λιβανός κατονομάζει τρία ακόμα στελέχη της CTM, τα οποία ισχυρίζεται ότι ήταν υπεύθυνα για τη σύναψη των επίμαχων συναλλαγών για λογαριασμό της Freight Trading και διαχειρίζονταν το χαρτοφυλάκιό της. Τα στελέχη που κατονομάζονται είναι ο Luigi Pulcini, επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της CTM, ο Gary Weston, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2015, και ο Γιάννης Χαράμης, οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Ceres.

Διακανονισμός και χρέος

Μετά τις ζημιές που υπέστησαν, η Kyla Shipping και η Vega Carriers υπέγραψαν συμφωνία διακανονισμού με την Freight Trading τον Μάιο του 2009 για να ρυθμίσουν το οφειλόμενο χρέος. Ο Νικόλαος Λιβανός ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε ζήτημα της εγκυρότητας των παραγώγων τη δεδομένη στιγμή.

Ωστόσο, η Kyla Shipping και η Vega Carriers δεν τηρούσαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που προέβλεπε η συμφωνία διακανονισμού για τα δύο επόμενα έτη. Οι δύο εταιρείες κατέληξαν να υπογράψουν μια συμφωνία τερματισμού με την Freight Trading τον Μάιο του 2012, η ​​οποία έβαλε τέλος στη συμφωνία διακανονισμού και κατέβαλαν 5,6 εκατομμύρια δολάρια χρέους με μετρητά και μετοχές.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό για το οποίο η Kyla Shipping και η Vega Carriers διεκδικούν αποζημίωση, καθώς ισχυρίζονται ότι ο διακανονισμός ήταν διαμορφωμένος υπέρ της Freight Trading.

Keywords
Αναζητήσεις
Τυχαία Θέματα