ΔΕΗ: Συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και έκτακτες ζημίες 183 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο

Συρρίκνωση κύκλου εργασιών κατά 6,8% λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλη αύξηση λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και περιορισμό ζημιών, εμφάνισε το α’ εξάμηνο η ΔΕΗ. Μειωμένο εμφανίζεται και το καθαρό χρέος του ομίλου, ενώ σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο πρόεδρος και […]

The post ΔΕΗ: Συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και έκτακτες ζημίες 183 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο appeared first on mononews.

Keywords
Τυχαία Θέματα