Alpha Bank: Νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Προσωπικού – Τι προβλέπει

Την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2020-2022 ανακοίνωσε ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

«Συνάδελφοι, σήμερα, 24/2/2020, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας (Τάσος Γκιάτης και Παναγιώτης Αδαμόπουλος) υπέγραψαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, κ. Βασίλειο Ψάλτη, τη νέα επιχειρησιακή

σύμβαση εργασίας ετών 2020-2022. Χρειάστηκαν τρεις μήνες ουσιαστικών διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μερών για να καταλήξουμε στην υπογραφή μιας Επιχειρησιακής Σύμβασης που ανοίγει νέους δρόμους ασφάλειας και σιγουριάς για όλους τους εργαζόμενους στην Alpha Bank.

Καταθέσαμε με απόλυτη υπευθυνότητα ένα πλαίσιο αιτημάτων, που, αν λάβουμε υπ’ όψη τις συνθήκες που επικρατούν στον Τραπεζικό χώρο, τότε αποκτά μεγάλη αξία. Διαπραγματευτήκαμε αθόρυβα, χωρίς τεχνάσματα και επικοινωνιακές τακτικές δήθεν σκληρής αντιπαράθεσης και ανοίξαμε ζητήματα που δίνουν το στίγμα μιας σύγχρονης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής δράσης, που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα επαγγελματικά μας συμφέροντα.

Το πιο θετικό συμπέρασμα από την όλη διαπραγμάτευση ήταν η θετική στάση της Τράπεζας και ειδικά του Διευθύνοντος συμβούλου, κ. Β. Ψάλτη. Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank είναι η ήρεμη δύναμη στο συνδικαλιστικό στερέωμα, με σύγχρονη αντίληψη, που έχει πάντα στον πυρήνα της δράσης του την πολιτική του διαλόγου και της συνεργασίας. Έχουμε αποδείξει διαχρονικά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συγκυρίες, ότι με υπευθυνότητα και στρατηγική διασφαλίζουμε τα συμφέροντα όλων των εργαζόμενων στην Alpha Bank. Αυτή η Επιχειρησιακή Σύμβαση είναι απόκτημα όλων των εργαζόμενων στην Τράπεζα.

Σ’ αυτή τη σύμβαση υπάγονται φυσικά ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, όπως και όσοι υπηρετούν στις διευθύνσεις διαχείρισης καθυστερημένων δανείων και θα συνεχίσουν μελλοντικά να εργάζονται στη νέα εταιρία. Για το μεγάλο αυτό θέμα, εργαζόμαστε αθόρυβα και σύντομα, με την κατάληξη των συζητήσεων με την Τράπεζα, θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι ξέρουμε να κατοχυρώνουμε απόλυτα τα συμφέροντα τους.

Γνωρίζουμε την επιχείρηση καλλιέργειας κλίματος φόβου και πανικού από μια μικρή ομάδα που απλά κραυγάζει, εκμεταλλευόμενη την ανασφάλεια των συναδέλφων. Αυτή η πρόσκαιρη και ανέξοδη πρακτική σύντομα θα λάβει τέλος. Ο Σύλλογος για μια ακόμη φορά θα δώσει λύση σε ένα θέμα που σε άλλους χώρους οδήγησε τους συναδέλφους στην απόλυση και την απαξίωση.

Με αφορμή την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης, ο Σύλλογος θεώρησε αναγκαίο να θέσει υπόψη της Τράπεζας, αποκλειστικά για το εν ενεργεία προσωπικό, την αναπροσαρμογή του ετήσιου ορίου αποζημίωσης (έξοδα νοσηλείας του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου νοσοκομειακής κάλυψης).

Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε και αντιμετώπισε θετικά την παρέμβαση του Συλλόγου και αποφάσισε:

Το ετήσιο όριο αποζημίωσης εξόδων Νοσηλείας αναπροσαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους και τα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους κατά 47%, δηλ. από 17.000 € σε 25.000 €.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χορήγηση μιας ημέρας αδείας ετησίως, πλέον της κανονικής, με αποδοχές. Η παροχή αυτή χορηγείται προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας. Δικαιούχοι της άδειας είναι όλοι οι έγγαμοι, καθώς και όσοι έχουν τέκνα (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες). Η χορήγηση της αδείας θα εγκρίνεται μετά τη λήξη της κανονικής.

Από 1.3.2020 τα επιδόματα Βαθμού αυξάνονται σε ποσοστό 44% για τον Υπολογιστή, 36% για Λογιστή Β’, 28,5% για Λογιστή Α’, 19% για Υποτμηματάρχη, 16% για Τμηματάρχη Β’ και 10,52% για Τμηματάρχη Α’. Παράλληλα τα επιδόματα βαθμού και εξόδων παραστάσεως βαθμού ενοποιούνται και πλέον θα αναφέρονται ως επίδομα βαθμού και διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

Σε προηγούμενη ΕΣΣΕ ο Σύλλογος, με μια μοναδική συμφωνία κατοχύρωσε ως κατώτατο όριο προστασίας, από μειώσεις κλαδικών, ΕΣΣΕ ή νομοθετικών ρυθμίσεων το ποσό των 1.800 €. Σήμερα επεκτείνουμε αυτή τη μοναδική ρύθμιση που δίνει μισθολογική προστασία σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή.

Η ρύθμιση έχει ως εξής:

i. Από 1/3/2020 στους Υπαλλήλους των οποίων οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές είναι μεγαλύτερες του ποσού των Ευρώ 1.800 και λόγω αλλαγής θέσης διαμορφώνονται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ 1.800, θα καταβάλλεται ποσό, με τίτλο «Ειδική Ρύθμιση», το ύψος του οποίου θα διαμορφώνεται από τη διαφορά των ως άνω μειωμένων αποδοχών και του ποσού των Ευρώ 1.800.

ii. Στους Υπαλλήλους των οποίων οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές είναι ίσες ή μικρότερες του ποσού των Ευρώ 1.800 και λόγω αλλαγής θέσης, μειώνονται, θα χορηγείται ποσό με τίτλο «Ειδική Ρύθμιση», το οποίο θα διαμορφώνεται από τη διαφορά των ως άνω μειωμένων αποδοχών και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών που ελάμβαναν πριν την αλλαγή της θέσης.

Και στις δύο (2) ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό με τίτλο «Ειδική Ρύθμιση» θα συμψηφίζεται με κάθε είδους μελλοντικές αυξήσεις και μέχρι την εξάντληση της κατά τα ανωτέρω διαμορφωθείσας διαφοράς.

Από 1.1.2020, συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει αποκλειστικά τα συνολικά έξοδα που απαιτούνται για την άρση προσημείωσης (Δάνεια ΣΣΕ 1984). Η ρύθμιση αυτή αφορά τους ενήμερους λογαριασμούς Υπαλλήλων και συνταξιούχων της Τράπεζας.

Από 1.1.2020 χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για συναδέλφους με ανάπηρο τέκνο στο ποσό των 1.300 €.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται οικονομική ενίσχυση εφάπαξ ποσού 1.000 €, μέσω δωροεπιταγής προς εξαργύρωση σε εταιρίες επιλογής της Τράπεζας (π.χ. Mothercare κλπ) κατά την απόκτηση τρίτου (3ου) τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο. Ακολουθήσαμε αυτή τη μέθοδο καταβολής, ώστε το ποσό των 1.000€ να είναι καθαρό ποσό. Η νέα αυτή ρύθμιση ισχύει για τέκνα με ημερομηνία γέννησης από 1.1.2020 και εντεύθεν.

Αυξάνεται ο αριθμός των χορηγούμενων στο προσωπικό δανείων από έως τέσσερις (4) σε έως πέντε (5) μισθούς με ανώτατο όριο τα 20.000 €. Εξακολουθούν να ισχύουν τα δάνεια (2) δύο επιπλέον μισθών για αιτιολογημένες ανάγκες (με προσκόμιση δικαιολογητικών) που σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. προβλήματα υγείας, καταστροφή οικίας) αυξάνονται κατά 2 ακόμη μισθούς δηλ. έως τέσσερις.

Το συνολικό ποσό των δύο περιπτώσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000 €.

Από 1/3/2020 το επιτόκιο προσωπικών δανείων μειώνεται κατά 25% και θα ισχύει επιτόκιο 1,5%. Η εξόφληση των δανείων προβλέπεται σε 36,48,60,72 και 84 μηνιαίες δόσεις με δυνατότητα μεταβολής του αριθμού δόσεως, κατ’ επιλογή του Υπαλλήλου, μία φορά ετησίως κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για κάθε παιδί που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο να χορηγείται εφάπαξ ποσό 50 € μέσω δωροεπιταγής.

Συνυπογράψαμε διάταξη προστασίας της απασχόλησης ως κάτωθι:

Η Τράπεζα εκφράζει τη βούληση της για την προστασία της Απασχόλησης των Υπαλλήλων της, στο πλαίσιο πάντοτε του Οργανισμού Προσωπικού. Η διατύπωση αυτή που αφορά την προστασία της απασχόλησης δεν περιορίζεται μόνο στη βούληση της Τράπεζας που εξαντλείται σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δηλ. για ενδεχόμενες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εξαιτίας οικονομοτεχνικών, διαρθρωτικών ή οργανωτικών λόγων. Περιλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις του Οργανισμού Προσωπικού.

Όλες οι προηγούμενες ΕΣΣΕ και τα πρακτικά συμφωνίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας, εφόσον δεν τροποποιούνται από την παρούσα, εξακολουθούν και ισχύουν. Επίσης ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και με τον Οργανισμό Προσωπικού, διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Πράξεις Διοίκησης δεν θίγονται από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο Προσωπικό της Τράπεζας.

Καθιερώνεται άδεια με αποδοχές, πλέον της κανονικής αδείας έως 3 (τρεις) ημέρες για νοσηλεία τέκνου σε νοσοκομείο. Για τον ίδιο λόγο εξακολουθεί να ισχύει η παροχή της αδείας άνευ αποδοχών έως τριάντα (30) ημέρες.

Συμφωνούνται οι κάτωθι προσαρμογές για το Συνταξιοδοτικό/Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού:

i. Το Προσωπικό που αποχωρεί από την Τράπεζα και προσλαμβάνεται σε Εταιρία του Ομίλου θα μεταφέρει ακέραιο τον ατομικό λογαριασμό του στο ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα της Εταιρίας.

ii. Παρέχεται η δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας, κατόπιν αίτησης, να αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα, χωρίς δυνατότητα επανένταξης σε αυτό, λαμβάνοντας το συνολικό προϊόν της ρευστοποίησης του ατομικού λογαριασμού τους (100% των τμημάτων εργαζομένου-εργοδότη.

iii. Παρέχεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να εφαρμόζει, όλως εξαιρετικώς και κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση της, διαφορετικό και ευνοϊκότερο για τα Ασφαλισμένα Μέλη που αποχωρούν στο πλαίσιο εφαρμογής Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, κανόνα ρευστοποιήσεως των μεριδίων που προέρχονται από τις εργοδοτικές εισφορές.

-Εξετάζεται η επέκταση της Εξωνοσοκομειακής κάλυψης για οδοντιατρικές υπηρεσίες με πρόσθετη εισφορά εκ μέρους του Υπαλλήλου, κατόπιν αιτήματος του.

-Αυξάνεται το όριο ηλικίας κάλυψης παιδιών με αναπηρία του ομαδικού Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Ζωής και Υγείας από 19 σε 25 έτη.

-Συστήνεται κοινή επιτροπή Τράπεζας-Εκπροσώπων του Συλλόγου προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέου προϊόντος για την αντιμετώπιση της δανειακής επιβάρυνσης των Υπαλλήλων.

-Συστήνεται επιτροπή Τράπεζας-Εκπροσώπων του Συλλόγου προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, με αντικείμενο θέματα εκπαίδευσης ενόψει της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Μετά την επίτευξη της παραπάνω σημαντικής συμφωνίας, συνεχίζουμε ενωμένοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα προκύψουν από τις απαιτήσεις της νέας εποχής του Τραπεζικού Συστήματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, ο Πρόεδρος, Τάσος Γκιάτης και ο Γενικός Γραμματέας, Παναγιώτης Αδαμόπουλος».

Keywords
Τυχαία Θέματα