Πώς βρίσκω την προσωπική διαφορά στη σύνταξη

Πώς μπορείτε να βρείτε την προσωπική διαφορά στη σύνταξη. H προσωπική διαφορά, θετική και αρνητική, αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά στις συντάξεις χηρείας και τις νέες συντάξεις είναι τα «κλειδιά» για την αποκρυπτογράφηση των αυξήσεων.

Πώς θα βρω την προσωπική διαφοράφωτ. αρχείου / Pixabay

Υπάρχει τρόπος για βρείτε την προσωπική διαφορά στη σύνταξή σας. Έχετε φυλάξει παλαιότερα ενημερωτικά σημειώματα του 2019 που αναγράφουν την προσωπική σας διαφορά (θετική, αρνητική); Αν όχι, για να βρείτε την προσωπική διαφορά στη σύνταξη, πηγαίνετε

στον ιστότοπο του e-EFKA, στην ένδειξη Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για συνταξιούχους (πατήστε ΕΔΩ).

Στη συνέχεια, από τη λίστα των υπηρεσιών, θα επιλέξετε την «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης». Εισερχόμενοι στην υπηρεσία με τους κωδικούς TAXISnet, θα μπορέσετε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα που έχει αναλυτικές πληροφορίες για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας.

Στο σημείωμα θα βρείτε την προσωπική σας διαφορά, τις κρατήσεις σας, το μεικτό και το καθαρό ποσό της σύνταξής σας.

Αν εμφανιστεί μήνυμα ότι το ενημερωτικό σας σημείωμα δεν είναι διαθέσιμο, τότε σημαίνει ότι ανήκετε στην κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο επαναυπολογισμός της σύνταξής τους.

Προσωπική διαφορά: Πότε μηδενίζεται

Όπως έχει επισημανθεί όσοι δεν δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2023 επειδή διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά μπορεί να μηδενίσουν ή περιορίζουν το ύψος της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να δουν και πραγματικές αυξήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ειδικότερα, οι παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 60 με 70 ευρώ εκτιμάται ότι δεν θα δουν καμία καθαρή αύξηση το 2023. Σε αυτούς τους ασφαλισμένους, όπως εκτιμούν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, συγκαταλέγονται και πολλοί, με συντάξεις κοντά στα 700 με 800 ευρώ.

Ωστόσο, αυτή η κατηγορία θα λάβει φέτος, για πρώτη φορά, την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ, καθώς έχουν πλέον διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια με αποτέλεσμα την αύξηση των δικαιούχων.

Προσωπική διαφορά – Παραδείγματα

Για παράδειγμα, στο ενημερωτικό σημείωμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.000 ευρώ εμφανίζεται ως προσωπική διαφορά το ποσό των 190 ευρώ. Με την αύξηση του 7,75% δηλαδή, 77,5 ευρώ το μήνα, η προσωπική διαφορά του εν λόγω συνταξιούχου θα μειωθεί στα 112,5 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο μια πολύ μεγάλη αύξηση στις συντάξεις του 2024 θα μπορούσε να οδηγήσει σε μηδενισμό της και συνεπακόλουθα σε αύξηση του εισοδήματος του συνταξιούχου.

Σύμφωνα με την τελική ανάλυση του ΕΦΚΑ μεγάλη προσωπική διαφορά διατηρούν 910.073 συνταξιούχοι. Από αυτούς το 83% θα δει ενίσχυση του εισοδήματός του από άλλες πηγές.

Συγκεκριμένα:

Μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δουν αυξήσεις στην καθαρή τους σύνταξη 515.480 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.Μέσω της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους 259.092 συνταξιούχοι και παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Επιπλέον, η αύξηση που «κλείδωσε» στο 7,75% αντί του 7,5% που υπολογιζόταν αρχικά, μεγέθυνε κατά 6.000 άτομα τον αριθμό των δικαιούχων σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της αύξησης τόσο απομειώνεται η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων με αποτέλεσμα να δικαιούνται περισσότεροι ολόκληρη την αύξηση ή ένα μέρος της αύξησης στις συντάξεις.

Τι είναι προσωπική διαφορά – θετική ή αρνητική

H προσωπική διαφορά, θετική και αρνητική, αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά στις συντάξεις χηρείας και τις νέες συντάξεις που καταβάλλονται το 2023 για πρώτη φορά είναι τα «κλειδιά» για την αποκρυπτογράφηση των αυξήσεων στις συντάξεις από 1/1/2023.

Ειδικότερα, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες προσωπικών διαφορών:

Θετική προσωπική διαφορά προκύπτει όταν η σύνταξη που λαμβάνει ο συνταξιούχος είναι υψηλότερη από αυτή που θα έπαιρνε, εάν ο υπολογισμός της είχε γίνει με βάση τα όσα προβλέπονται στο νόμο Κατρούγκαλου.

Δηλαδή όσοι δεν δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2023, μηδενίζουν ή περιορίζουν το ύψος της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να δουν και πραγματικές αυξήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον.

Έτσι, η αύξηση που προκύπτει από 01.01.2023 συμψηφίζεται με την θετική προσωπική διαφορά.

Πρακτικά, ο συντελεστής αύξησης εφαρμόζεται στο μικτό (προ κρατήσεων και προ φόρου) ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τον τυχόν επανυπολογισμό με βάση τον ν.4387/2016 και τον ν.4670/2020.

Εάν το νέο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό υπερβαίνει το ποσό που καταβαλλόταν με βάση τις προϊσχύουσες του ν.4387/2016 διατάξεις ή με βάση τον πρώτο επανυπολογισμό του ν.4387/2016, η προσωπική διαφορά εξαλείφεται. Εάν το νέο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό δεν υπερβαίνει το παλαιό, τότε η προσωπική διαφορά μειώνεται και συνεχίζει καταβαλλόμενη.

Σε μη υποκείμενες σε επανυπολογισμό συντάξεις (δηλαδή σε όσες χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και σε όσες χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) η αύξηση πραγματοποιείται στο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων πλην της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, η οποία υπολογίζεται στο αυξημένο ποσό σύνταξης.

Ο συντελεστής αύξησης εφαρμόζεται στο μικτό προ κρατήσεων και φόρου ποσό εθνικής σύνταξης και ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί έως την 31.12.2022.

Αντίθετα, η αρνητική προσωπική διαφορά προκύπτει από τις τυχόν αυξήσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που χορηγούνται από 01.10.2019. Δηλαδή η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία χορηγείται σε δόσεις από 01.10.2019, δεν συμψηφίζεται με τις αυξήσεις συντάξεων.

Ειδικότερα, βάσει του νόμου οι αυξήσεις έπρεπε να καταβληθούν ισόποσα σε βάθος 5ετίας. Έτσι το 2023 αυξάνονται οι επανυπολογισμένες συντάξεις καθώς καταβάλετε η 5η δόση επανυπολογισμού μέσω του ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και η 4η δόση επανυπολογισμού του ν. 4670/2020 (Βρούτση).

Η 5η και τελευταία δόση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς θα καταβληθεί από 1/12024, και δεν επηρεάζεται ως προς το ποσό της από την αύξηση συντάξεων.

The post Πώς βρίσκω την προσωπική διαφορά στη σύνταξη appeared first on Militaire.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα