Απάντηση ΥΕΘΑ για την επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους ΕΜΘ

Οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1513/1985 (Α’ 12), υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς και επομένως και σε πάγια κράτηση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας».
«Οι

κρατήσεις του άρθρου 15 του ν.1513/1985», επεσήμανε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «δεν έχουν τον χαρακτήρα της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά θεσμοθετημένου πόρου υπέρ των Ταμείων. Ο εξεταζόμενος χρόνος υπηρεσίας προσμετράται ως χρόνος μετοχικής σχέσης, με την προϋπόθεση απόδοσης στα Ταμεία των υπόψη εισφορών που είχαν καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη επιστροφή τους στα υπόψη στελέχη, συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετοχικής σχέσης, επομένως και του χορηγούμενου μερίσματος από τα οικεία Ταμεία. Ενδεχόμενη νομοθέτηση, θα έχει ως συνέπεια την άμεση επιστροφή ήδη καταβληθέντων εισφορών, καθώς και απώλεια εσόδων των Ταμείων από απόδοση εισφορών εκκρεμών αναγνωρίσεων».
Αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α’ 112), ο υπουργός τόνισε ότι «δόθηκε η δυνατότητα στο υπόψη προσωπικό, μετά την συμπλήρωση της πενταετούς υποχρέωσής τους, να παραμείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα των εθελοντών μακράς θητείας».
Ανέφερε, ακόμη ότι «με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α’120), προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των εθελοντών μακράς θητείας του ν.1848/1989, που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του οπλίτη πεντατούς υποχρέωσης, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου».
Για τις σφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ, ο υπουργός διευκρίνισε ότι «αποδίδονται στο Δημόσιο, ενώ εκείνες που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στα Μετοχικά Ταμεία».
«Κατόπιν σχετικών αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων, αποφασίστηκε η μη ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας με σκοπό την επιστροφή στους εθελοντές μακράς θητείας, των προαναφερθέντων εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ που αποδόθηκαν στα Ταμεία», κατέληξε ο υπουργός.

The post Απάντηση ΥΕΘΑ για την επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους ΕΜΘ appeared first on Militaire.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα