Τη λύση SAS Capital Planning and Management υιοθετεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Αυξάνει το βαθμό ετοιμότητας η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη συμμόρφωση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, Solvency II, με την υιοθέτηση της λύσης SAS Capital Planning and Management (CPnM). Η SAS αποτελεί ήδη στρατηγικό συνεργάτη της Υδρογείου στην
Keywords
Τυχαία Θέματα