Σύμβαση της Data Communication με το Cedefop

H Data Communication υπέγραψε τετραετή σύμβαση με το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες ΤΠΕ για την ανάπτυξη εφαρμογών στο PowerBuilder». Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος του
Keywords
Τυχαία Θέματα