Προτάσεις MIG για αλλαγές στο σύστημα περίθαλψης

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας-περίθαλψης και την περιστολή των δαπανών των ασφαλιστικών Ταμείων έχει εκοπομήσει η MIG.
Keywords
Τυχαία Θέματα