Νεο ΔΣ στη Unibios

Τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ενέκρινε η γενική συνέλευση της Unibios που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/6. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρεστάθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 91.770.944 μετοχές ή ποσοστό 50,36% του καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως από τους παρισταμένους κ.κ Μετόχους οι κάτωθι αποφάσεις :
Keywords
Τυχαία Θέματα