ΛΟΔΙΣ: Πλέον στο 87,30% το ποσοστό της MIG TECHNOLOGY

Η SingularLogic γνωστοποιεί ότι η εταιρεία MIG TECHNOLOGY HOLDINGS, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Eταιρείας κκ. Ιωάννη Καρακαδά,προέβη την 07.9.2009, σε απόκτηση 21.620 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, σε τιμή [ευρώ 3.08] ανά μετοχή, συνολικής αξίας 66.589,60 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα