Κοίνη υπουργική απόφαση για τις άδειες μονάδων ιχθυοκαλλιέργιας

Μετά από αίτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, υπεγράφη από τα συναρμόδια Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κοινή εγκύκλιος που ρυθμίζει τα θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και «φέρουσας ικανότητας» υδατοκαλλιεργητικών μονάδων.
Keywords
Τυχαία Θέματα