Κάμψη 23% για τα κέρδη της Iberdola

Κάμψη 23% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της γνωστής εταιρίας κοινής ωφέλειας της Ισπανίας εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής ζήτησης σε σχέση με άλλες χρονιές.
Τυχαία Θέματα