Γιατί η Eurobank προτιμά ομολογιακό, αντί ΑΜΚ

Την έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου επιλέγει η Eurobank ως πλέον συμφέρουσα λύση για την άντληση φθηνών κεφαλαίων, με τα οποία θα βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και θα μπορέσει να αποπληρώσει ακριβότερα παλαιότερα δάνεια. Λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη εμπειρία της Εθνικής, αποφεύγει μια ΑΜΚ με μεγάλο discount, που θα πίεζε χαμηλότερα τη μετοχή της και θα διαφοροποιούσε ενδεχομένως τη μετοχική της σύνθεση.
Keywords
Τυχαία Θέματα