ΑΡΒΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. προέβη την 31/01/2013 σε πώληση 500 κοινών μετοχών της εταιρίας μας, συνολικής αξίας ευρώ 2.825,00.
Keywords
Τυχαία Θέματα