ΑΝΔΡΟ: Αγορά μτχ

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ανακοινώνει ότι η εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, προέβη την 30/9 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 2.920,00 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα