Τεγόπουλος: Στην εταιρεία ΝΕΠ Εκδόσεις το 9,62%

Στο 9,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας "ΝΕΠ Εκδόσεις" στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Τεγόπουλος, μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποίησε στις 31.12.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα