ΣτΕ: Νόμιμο το Π.Δ. «ο ρυπαίνων πληρώνει»

19:36 22/7/2009 - Πηγή: Express
Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επεξεργάστηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, με την εναρμόνιση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004. Με.
Keywords
Τυχαία Θέματα