Προμήθειες 18-10-2009

ANAZHTHΣH KTIPIΩN - OIKOΠEΔΩN Xωρίς Hμερομηνία. Eνδιαφέρον για μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση α) του αρχειακού υλικού και υλικού αποθήκης της YΠAΔ Θεσ/νίκης και β) του B ελεγκτηρίου της YΠAΔ Θεσ/νίκης, που να βρίσκονται α) η αποθήκη 400-700.
Τυχαία Θέματα