Επιχορήγηση έως και 60% για υλοποίηση καινοτόμων ειδικών επενδυτικών σχεδίων

15:38 14/7/2009 - Πηγή: Express
Με τις ισχύουσες διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, επιχορηγούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις και παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής. Τα.
Keywords
Τυχαία Θέματα