Επιχορήγηση έως και 55% για δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης

10:39 8/7/2009 - Πηγή: Express
ME τις ισχύουσες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και κέντρων αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι προδιαγραφές των εν λόγω επενδύσεων καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992.
Keywords
Τυχαία Θέματα