Επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας διευθύνσεων ΥΠΕΕ Επέκταση των ...

09:39 23/7/2009 - Πηγή: Express
THN επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠΕΕ αποφάσισε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανασίου, κατόπιν εισηγήσεως της ΥΠΕΕ Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση της ΥΠΕΕ μπορεί πλέον να ασκήσει το ελεγκτικό έργο της και εκτός των.
Keywords
Τυχαία Θέματα