Ελληνική Υφαντουργία: Ζημίες εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2009

14:54 1/6/2009 - Πηγή: Express
Με ζημίες έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2009 η εταιρία Ελληνική Υφαντουργία. Συγκεκριμένα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε -1.592 χιλ. ευρώ από 846 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε.
Keywords
Τυχαία Θέματα