Δειγματοληπτικός έλεγχος και στις δηλώσεις αυτοπεραίωσης που ο ΑΦΜ λήγει σε 9

08:35 11/6/2009 - Πηγή: Express
OΠΩΣ είναι γνωστό, στο δείγμα ελέγχου που καθορίστηκε με την 1105941/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ. 1130/6.11.2007 ΑΥΟΟ περιλαμβάνονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31/12/2006, υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 μέχρι και.
Keywords
Τυχαία Θέματα