Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις 20-07-2009

10:16 20/7/2009 - Πηγή: Express
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 20. 07. 2009 Εκποίηση Μετοχών Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την Απόφαση 23 / 13.7.2009 του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μελετών αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας στην εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. για τη διενέργεια εκποίησης 11.260.
Keywords
Τυχαία Θέματα