Από τη Β’ φάση του ΤΕΜΠΜΕ ενισχύθηκαν 10.000 ΜμΕ με περίπου 720 εκ. ευρώ

09:10 18/6/2009 - Πηγή: Express
ΠEPIΣΣOTEPEΣ από 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν στη Β’ Φάση του ΤΕΜΠΜΕ, σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία του Yπουργείου Ανάπτυξης και υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν κατά την Α’ Φάση ενώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα