Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα

09:22 16/7/2009 - Πηγή: Express
NEA σοβαρή εμπλοκή για χιλιάδες μεσαία φωτοβολταϊκά έργα ισχύος από 20 έως 150 KW δημιουργεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα το ΥΠΕΧΩΔΕ και η οποία αφορά την «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Στοιχείων στις εκτός σχεδίου περιοχές». Η απόφαση παρά τα περί του αντιθέτου προαναγγελλόμενα.
Keywords
Τυχαία Θέματα