Αναφορές από την ΕΕ για την απορρόφηση κονδυλίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε τις αναφορές για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αναφορές εστάλησαν από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού.
Keywords
Τυχαία Θέματα