Μόνο για αναγκαία για τη «διαβίωση» θα αφήνουν στους οφειλέτες

Τα κατασχεμένα ακίνητα θα εκτιμώνται με βάση την εμπορική τιμή - Επιτρέπονται πλέον πολλαπλές κατασχέσεις επί του ιδίου πράγματος
Keywords
Τυχαία Θέματα