Τι απαντά η INTRALOT για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας κατά μια βαθμίδα

Η υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα ήταν ευρέως αναμενόμενη με βάση την τεχνική ανάλυση και μεθοδολογία αξιολογήσεων εστιάζοντας σε συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες ωστόσο εξελίσσονται με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας μας. Κατά συνέπεια η νέα βαθμίδα αξιολόγησης δεν αντανακλά ποιοτικές αλλαγές ή αποκλίσεις από το επιχειρηματικό μας σχέδιο.  Τα μεγέθη που σχετίζονται με […]
Keywords
Τυχαία Θέματα