Η ΑΑΔΕ διαδίδει ότι θα κάνει έφοδο στις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Homeaway

Μαζική έφοδο πρόκειται να εξαπολύσει η Ανεξάρτητα Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις ινερνετικές πλατφόρμες διαμοιρασμού. Πρόκειται για τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Homeaway. Τα στοιχεία που θα λάβει η φορολογική διοίκηση θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια διασταυρώσεων προκειμένου να εντοπισθούν φορολογούμενοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο αλλά δεν δηλώνουν τη σχετική δραστηριότητα και […]
Keywords
Τυχαία Θέματα