ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Οι εξαγωγές έφεραν 20% αύξηση τζίρου αλλά και ζημιές 1,1 εκ. ευρώ προ φόρων

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος αυξήθηκε κατά 20% και ανήλθε σε ευρώ 108,5 εκ. από ευρώ 90,4 εκ. πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 11,5 εκ. ή 10,6% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 13,3 εκ. ή 14,7% […]
Keywords
Τυχαία Θέματα