Θα αγοραστούν τα βιβλία Γαλλικής και Γερμανικής για το Δημοτικό-Τα κριτήρια για τους εκδότες

12:17 14/5/2018 - Πηγή: Esos

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη το με αρ. 19/27- 04-2018 Πρακτικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ1. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ΕΠΣ-ΞΓ (ΦΕΚ 2871/09-09-2016).Η ύλη των διδακτικών σειρών και για τις δύο γλώσσες θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.2. Στα διδακτικά πακέτα και τα προαιρετικά...

Keywords
Τυχαία Θέματα