Επιστολή εκπροσώπων αποφοίτων ΕΠΠΑΙΚ - ΑΣΠΑΙΤΕ 2018-2019 για τον αποκλεισμό της μοριοδότησης 2 μονάδων προγράμματος επιμόρφωσης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

10:56 3/2/2020 - Πηγή: Esos

ΠΡΟΣΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιότιμοι κύριοι και κυρίεςΜ’ αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να πράξετε τα δέοντα για τη μοριοδότηση των 2 μονάδων επιμόρφωσης των τουλάχιστον 300 ωρών σε τουλάχιστον 7 μήνες της σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ των τμημάτων ΕΠΠΑΙΚ έτους 2018-2019.Μας στερείται το δικαίωμα του κριτηρίου μοριοδότησης στα  Λοιπά Ακαδημαϊκά Προσόντα (Γ)  με Α/Α 10 (φορέα του δημοσίου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών) που μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες....

Keywords
Τυχαία Θέματα