Βαθαίνει η κρίση στη Βορειοελλαδική οικονομία

Βαθαίνει η κρίση στη Βορειοελλαδική οικονομία, όπως αποτυπώνεται στη μέτρηση του δείκτη Northern Greece Business Index 500 ( NGBI 500, www.ngbi500.gr ) για το μήνα Δεκέμβριο 2009, καθώς η σύγκριση με τον περασμένο μήνα, τον Νοέμβριο, καταδεικνύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων οδηγείται από το κακό στο χειρότερο.

Το αποτέλεσμα είναι πως ο δείκτης, που ήδη βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος από

τον Νοέμβριο (-11,6 μονάδες), τώρα πέφτει ακόμη χαμηλότερα και «βυθίζεται» στις -12 μονάδες, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο του τελευταίου τριμήνου.Οι επιχειρήσεις κρίνουν πλέον σε μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι κατά 35% (32% τον Νοέμβριο και 27% τον Οκτώβριο) ότι η κατάσταση τους δεν είναι καλή, ενώ έχει μικρύνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό όσων απαντούν πως δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα (15% τον Δεκέμβριο, 16% τον Νοέμβριο και 27% τον Οκτώβριο).Μεγάλη απαισιοδοξία αναδύεται και από τις απαντήσεις για την κατάσταση των επιχειρήσεων τους επόμενους έξι μήνες. Στ
Keywords
Τυχαία Θέματα