Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Ορίστηκε νέα διοίκηση

Την αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφάσισε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ορίζοντας μεταξύ άλλων πρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, οικονομολόγο και αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Παπανίκο, συνταξιούχο τραπεζικό.Στο νέο δοικητικό συμβούλιο μέλη τοποθετήθηκαν η κυρία Θαλασσινάκη Ελένη, υπάλληλος ΓΛΚ κ. Κιντής Κωνσταντίνος,
υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μούτος Θωμάς, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Παπαζαχαρίου Κωνσταντίνος, συνταξιούχος Ε.Τ.ΕΒιογραφικό Σημείωμα Αλέξανδρου Αντωνόπουλου:Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει διατελέσει διευθύνων σύμβολος στην Πρόοδος Ελληνικές Επεν
Keywords
Τυχαία Θέματα