ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πλαφόν στο εφάπαξ των υπαλλήλων του ΟΤΕ

Το Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1419/2009 απόφαση του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικό το πλαφόν στο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΟΤΕ οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ). Με το Ν. 3655/2008 το ΤΑΠΟΤΕ αφού συγχωνεύθηκε με άλλα Ταμεία, μετονομάστηκε σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

(ΤΑΥΚΕΤΩ).

Το ΣτΕ αναφέρει στην απόφαση του, ότι η επιβολή ανώτατου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα που θέτει ο Ν. 2084/1992 είναι αντισυνταγματικό, καθώς είναι σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4) και στην υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων (άρθρο 22). Διευκρινίζεται στη δικαστική απόφαση ότι το εφάπαξ που χορηγεί το ΤΑΠΟΤΕ έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφού καταβάλλεται από κεφάλαιο που σχηματίζεται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών.Το ΣτΕ δικαίωσε υπάλληλο του ΟΤΕ ο ο

Keywords
Τυχαία Θέματα