ΣΕΜΑ: Δημουργεί πρότυπη Σύμβαση Περιουσίας για ασφάλιση των ΜμΕ

Τη δημιουργία ενιαίας - πρότυπης σύμβασης Περιουσίας δρομολογεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου ασφάλισης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Μέσα από το νέο τύπο σύμβασης ο ΣΕΜΑ επιδιώκει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει σήμερα ο ασφαλισμένος στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, να βελτιώσει τους όρους ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, να αναβαθμίσει την εικόνα του μεσίτη ασφαλίσεων και τη μεσιτική εργασία, αλλά και να μειώσει το διαχειριστικό κόστος, όπως και τον κίνδυνο λάθους ή παράλειψης
κατά τη διαδικασία ασφάλισης.Στην πράξη οι ασφαλίσεις Περιουσίας με τη νέα - πρότυπη Σύμβαση θα στηρίζονται σε κοινούς όρους, ώστε ο μεσίτης ασφαλίσεων να μην χάνει χρόνο να ελέγχει τους διαφορετικούς όρους κάθε εταιρείας και ο ασφαλισμένος να μπορεί να γνωρίζει με απόλυτα σαφή τρόπο τις προϋποθέσεις ασφάλισής του. Όσο για τις ασφαλιστικές εταιρίες, δεν θα συγκρίνονται ως προς τους όρους
Keywords
Τυχαία Θέματα