ΣΕΑΑ: Συγχαίρει την κυβέρνηση για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 στα τέλη κυκλοφορίας

O Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) συγχαίρει τη νέα κυβέρνηση για την πρόθεση της να θέσει τις εκπομπές CO2 ως επιπλέον περιβαλλοντικό κριτήριο στη φορολογία χρήσης των αυτοκινήτων (τέλη κυκλοφορίας), αντί του αναχρονιστικού κριτηρίου του κυβισμού του κινητήρα, ο οποίος έχει παύσει εδώ και καιρό να αντιστοιχεί στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των αυτοκινήτων.Αυτή η πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάταξη των κυκλοφορούντων
αυτοκινήτων βάσει της καταλυτικής τεχνολογίας που εκ κατασκευής διαθέτουν ("Euro"), όπως σημειώνει, συμβαδίζει με τα παραδείγματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.Η έλλειψη στοιχείων εκπομπών CO2 για τα παλαιότερα αυτοκίνητα δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης, αφού αντίστοιχα θα διατηρούνται οι στρεβλώσεις στη φορολογία, ενώ επίσης συνεχώς θα αναβάλλεται και η έναρξη συσσώρευσης στοιχείων. Το κριτήριο του κυβισμού, μαζί με την καταλυτική τεχνολογία, μπορεί να συνεχίζει να αξιοποιείται για τα
Keywords
Τυχαία Θέματα