Ρεβόιλ: «Αλμα» 108,2% των κερδών το 2009

Μεγάλη άνοδο της τάξης του 108,2% παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου που ανήλθαν σε 3,04 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι του ποσού των 1,46 εκατ. τη χρήση του 2008. Να σημειωθεί ότι η εφετινή χρήση έχει επιβαρυνθεί κατά ποσό 178 χιλ. από πρόσθετους φόρους που επεβλήθησαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2006, 2007 και 2008. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στον υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου είναι: - η σημαντική αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων του Ομίλου κατά 17% το 2009 που ανήλθαν στα 828,6 εκατ. λίτρα, έναντι
708,4 εκατ. λίτρα στο 2008.Η αξιοσημείωτη αυτή επίδοση καταγράφθηκε σε μια περίοδο που η συνολική αγορά των καυσίμων στην Ελλάδα παρέμεινε σχεδόν σταθερή - η μεγάλη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 66% ήτοι 514 χιλ. ευρώ στη χρήση του 2009 αποτέλεσμα της πτώσης των επιτοκίων και του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου κατά 51,6%, με παράλληλη ακριβή τήρηση τ
Keywords
Τυχαία Θέματα