ΠΟΛ 1137: Παρατείνεται η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις ΦΠΑ

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2009, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του δικτύου TAXISnet. Σημειώνεται πως η προθεσμία έληγε χθες. Η παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Γ΄ τριμήνου του 2009.Αναλυτικά η απόφαση του υπ. Οικονομικών:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

Keywords
Τυχαία Θέματα