Μυτιληναίος: Σε λειτουργία η 2η φιλτρόπρεσα στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος

Ο όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της 2ης φιλτρόπρεσας στο εργοστάσιο της "Αλουμίνιον της Ελλάδος", η οποία θα συμβάλει στην εξάλειψη της απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη στον Κορινθιακό, σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εταιρείας.

Από το 2006 εγκαταστάθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία ειδική φιλτρόπρεσα, η πρώτη σε ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής αλουμίνας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και η δεύτερη φιλτρόπρεσα με σημαντικά οφέλη.

Το κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης ανήλθε

στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί και επόμενη φάση επένδυσης για την εγκατάσταση 3ης φιλτρόπρεσας.

Ο Όμιλος Μυτιληναίος έθεσε σε εφαρμογή το επενδυτικό πρόγραμμα για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των καταλοίπων βωξίτη, αξιοποιώντας πρότερες μελέτες σχετικά με την ξήρανση της ερυθράς ιλύος και σειρά τεχνικών δοκιμών για την εξεύρεση του κατάλληλου βιομηχανικού εξοπλισμού.

Η

Keywords
Τυχαία Θέματα