Με φόρα από την Κομισιόν ....επανέρχεται το Ασφαλιστικό

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της δημοσιονομικής βιωσιμότητας στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που θα μειώνουν το αναλογιστικό του έλλειμμα επισημαίνει η Κομισιόν μετά τη διενέργεια νέας έρευνας που βασίζεται σε δύο δείκτες βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και τη συσχέτιση του με τα δημοσιονομικά.Ενδεικτικό του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ότι οι δείκτες στην περίπτωση

της σημειώνουν τεράστιες αποκλίσεις από τον μέσο όρο της Ε.Ε..Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στις ευρωπαϊκές χώρες, σαφής είναι, ωστόσο, η ανάγκη αντιμετώπισης της αυξητικής τάσης του δημόσιου χρέους και σε άλλες χώρες της ΕΕ.Ορίζοντας ως βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών την ικανότητα μίας χώρας να καλύπτει τις μελλοντικές δαπάνες της από αντίστοιχα έσοδα, η έκθεση χρησιμοποιεί δύο δείκτες για να μετρήσει την απόσταση που πρέπει να διανυθεί ώ
Keywords
Τυχαία Θέματα