Η ΔΕΗ κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά για την EPCG Μαυροβουνίου

Υψηλότερη προσφορά από την ιταλική A2A κατέθεσε η ΔΕΗ για την απόκτηση ποσοστού 18,3% στο μονοπώλιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας EPCG του Μαυροβουνίου. Συγκεκριμένα, η Η ΔΕΗ προσέφερε 11,10 ευρώ ανά μετοχή, πάνω από τα 8,4 ευρώ ανά μετοχή που προσέφερε η ιταλική A2A, όπως δήλωσε ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος της χώρας. "Δουλειά μας είναι να ελέγξουμε αν οι προσφορές
εναρμονίζονται με τα έγγραφα του διαγωνισμού και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις προσφορές στις επόμενες επτά ημέρες", είπε ο Vujica Lazovic, πρόεδρος της επιτροπής του διαγωνισμού και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου. Το ύψος της προσφοράς που κατέθεσε η ΔΕΗ από κοινού με την εταιρία GoldenEnergy One Holdings, του ομίλου Ρέστη, μας εξέπληξε, είπε αξιωματούχος του Μαυροβουνίου, ο οποίο ανέμενε υψηλότερη προσφορά από την Α2Α. Να σημειωθεί ότι η ιταλική Α2Α απέκτησε τον Μάιο ποσοστό 15% στην EPCG προς 122,7 εκατ. ευρώ ή 7,1 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με
Keywords
Τυχαία Θέματα